Akcja letnia 2017

W poniedziałek 29 VI 2017 r. rozpocznie się 34. Akcja Letnia Roztoczańskiej Konnej SOP na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Od tej chwili aż do końca września Strażnicy RKSOP będą przeprowadzać na Roztoczu patrole konne i piesze o charakterze interwencyjno-informacyjnym.

 

Akcja
 

Oficjalne rozpoczęcie Akcji odbędzie się 7 lipca w piątek . Na uroczystość serdecznie zapraszamy wszystkich Strażników RKSOP oraz nasze koleżanki z Akademickiego Klubu Jeździeckiego w Lublinie.

Komendanci szwadronów:

I (1 lipca – 15 lipca) – Sylwester Kryk tel.: 697 900 227
II (16 lipca – 31 lipca) – Michał Lenard tel.: 698828778
III (1 sierpnia – 15 sierpnia) – Wojciech Rożek tel.: 536876156
IV (16 sierpnia – 31 sierpnia) – Michał Piątkowski tel.: 531297673
V (1 września – 15 września – Paweł Kołodziejczyk tel.: 883785997
VI (16 września – 30 września) – Patryk Chuchała tel.: 694977152

W celu uzyskania dalszych oraz bardziej szczegółowych informacji na temat akcji letniej, prosimy o kontakt telefoniczny z Komendantami poszczególnych szwadronów lub Komendantem RKSOP, bądź z którymkolwiek członkiem Zarządu. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Przypominamy, że każdego przebywającego na terenie naszej bazy obowiązuje dostępny poniżej Regulamin Przebywania na terenie Leśniczówki Dębowiec.