O nas

Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody

im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich

Połączyła nas pasja. Zamiłowanie do koni, przyrody, tradycji polskiej kawalerii. Na przekór dzisiejszym czasom, gdzie wydawać by się mogło, iż nic nie jest za darmo poświęciliśmy nasz wolny czas pracy społecznej na rzecz ochrony przyrody. Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody jest jedyną tego typu strażą konną opartą na zasadzie wolontariatu, działającą na tak szeroką skalę i skupiającą w swoich szeregach tylu oddanych strażników.

RKSOP powstała ponad 30 lat temu z inicjatywy członków lubelskiego Akademickiego Klubu Jeździeckiego. Pomysł i zapał młodych ludzi bardzo spodobał się dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego i tak w roku 1984 odbyła się pierwsza akcja letnia na terenie parku. Paradoksalnie odbyła się ona pieszo i trwała zaledwie dwa tygodnie. O trudnych początkach do dzisiaj przypomina – przybita nad drzwiami wejściowymi do gajówki Dębowiec w bazie RKSOP – podeszwa od buta. Kolejne lata i akcje symbolizują już końskie podkowy. Pomimo początkowych trudności ze sprzętem i końmi, które strażnicy musieli wykupować wprost spod rzeźnickiego noża, nie zabrakło zapału i chęci do dalszej działalności. Obecnie RKSOP posiada już własne konie, a akcja letnia trwa trzy miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień.

Za letnią bazę dla Roztoczańskiej Konnej służy wspomniana leśniczówka Dębowiec. Jest to miejsce pełne uroku, z bogatą ponadstuletnią historią, gdzie warunki życia w dalszym ciągu pozostały niezmienione. Nie ma tam prądu, wodę trzeba czerpać z głębokiej na ponad 30 metrów studni, co stanowi nie lada wysiłek przy utrzymaniu 10 koni. Każdy dzień zaczyna się tak samo. Pobudka, poranny apel, wciągnięcie flagi na maszt. W ciągu dnia wychodzą patrole konne i piesze skierowane w różne rejony parku. Patrole mają charakter interwencyjno-informacyjny. Strażnicy dumnie paradujący na koniach stanowią nie lada atrakcję dla odwiedzających park turystów.

Osobowość prawną RKSOP posiada od roku 1992, natomiast w roku 2004 uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Do statutowych celów stowarzyszenia należy miedzy innymi: organizowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony przyrody w regionie lubelskim, wspieranie rozwoju rekreacji konnej i kontynuowanie tradycji polskiej kawalerii.

W roku 1989 RKSOP przyjęła imię 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Wybór był nieprzypadkowy. Ostatnia szarża tej jednostki odbyła się pod Krasnobrodem na Roztoczu. Strażnicy w mundurach ułańskich biorą też udział w obchodach święta pułku, które organizowane jest corocznie 23 września właśnie w Krasnobrodzie. Oficjalnie imię 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich zostało nadane Roztoczańskiej Konnej w 1991 roku przez Koło Pułkowe w Warszawie.

Ze względu na tradycje ułańskie RKSOP w swoich szeregach skupia wyłącznie mężczyzn, których rekrutuje wśród studentów lubelskich uczelni. Kandydat na strażnika musi przejść szereg szkoleń, zdać egzamin sprawdzający wiedzę z weterynarii, topografii parku i historii 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, by ostatecznie wykazać się podczas dwutygodniowego stażu podczas akcji letniej. Od kandydata wymaga się oczywiście umiejętności jazdy konnej, którą można zdobyć na kursie organizowanym wspólnie z Akademickim Klubem Jeździeckim. Kursy takie odbywają się dwa razy w roku, zapisy ruszają zawsze na początku każdego semestru akademickiego.

Działalność naszego stowarzyszenia to nie tylko letnia akcja na Roztoczu. Na czas roku akademickiego przenosimy się do Wólki Abramowickiej pod Lublinem, gdzie współdziałamy z Akademickim Klubem Jeździeckim. W tym czasie strażnicy na koniach patrolują obszar Czerniejewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Są to lasy przyległe do Zalewu Zemborzyckiego, zlokalizowane w południowej części Lublina. Ponadto organizowane są tak zwane ,,akcje śmieci”, kiedy to połączone siły RKSOP i AKJ z udziałem dzieci z okolicznych szkół walczą z ludzką głupotą, która zaśmieca nasze piękne lasy. Roztoczańska Konna współpracuje z wieloma świetlicami. Wspólnie organizujemy ogniska i przejażdżki konne dla dzieci. Bierzemy także udział w targach turystycznych i zoologicznych odbywających się w Lublinie.

RKSOP jako organizacja, która kultywuje tradycje polskiej kawalerii, bierze także udział w obchodach świąt narodowych. Strażnicy w mundurach ułańskich uczestniczą w defiladach z okazji obchodów święta 3 maja i 11 listopada.

Roztoczańska Konna jest jedyną strażą konną w Polsce opartą na zasadach wolontariatu. Wspólnie z Akademickim Klubem Jeździeckim własnymi siłami pracujemy nad utrzymaniem koni i budynków gospodarskich, które dzierżawimy w Wólce Abramowickiej. Wspólna praca dostarcza nam jednak wiele radości i satysfakcji, a jako rekompensatę za godziny spędzone na wachtach traktujemy to, iż mogliśmy coś zrobić dla naszych kochanych koni.

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody istnieje już prawie 30 lat i istniała będzie nadal, dopóki znajdą się ludzie, którzy będą chcieli zrobić coś więcej niż tylko w swoim własnym interesie. Dla wielu z nas jest to wielka przygoda. Odbyte patrole i czas spędzony wspólnie z końmi i towarzyszami stają się wspomnieniami na całe życie. Poznajemy także Roztoczański Park Narodowy i jego bogactwo przyrody. A im coś bardziej znamy, tym bardziej to szanujemy.