Dołącz do nas

Wstąp do RKSOP

 

Kandydatów do RKSOP, Stowarzyszenie rekrutuje głównie spośród członków ściśle związanego z nim Akademickiego Klubu Jeździeckiego. Jeśli nie potrafisz jeszcze jeździć konno, a chcesz do nas dołączyć, to kurs „zerowy” AKJ jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Przyszłym kandydatom polecamy odbywające się w soboty „zerówki” ułańskie prowadzone przez strażników RKSOP. Rekrutację na kursy przeprowadzamy (wspólnie z AKJ) na początku każdego semestru.
Jeśli umiesz już jeździć konno i chcesz do nas dołączyć, zgłoś się do Komendanta RKSOP.

Pierwszym warunkiem przystąpienia do Straży jest zdanie egzaminu: części praktycznej (na którą składają się między innymi: przygotowanie konia do pracy, jazda konna), oraz części teoretycznej obejmującej zagadnienia z zakresu:


  • znajomości historii 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich.


  • znajomości rzędu jeździeckiego i kawaleryjskiego oraz uzbrojenia polskiej kawalerii 20-lecia międzywojennego.


  • znajomości historii, struktury i celów Stowarzyszenia.


  • wiedzy o ochronie przyrody w Polsce.


  • wiedzy z zakresu topografii, fauny, flory, historii oraz zasad korzystania z Roztoczańskiego Parku Narodowego.


  • znajomości podstaw żywienia i weterynarii koni.


Egzamin odbywają się zwyczajowo w pierwszą lub drugą sobotę czerwca na terenie naszej Lubelskiej bazy.

Drugim warunkiem jest odbycie dwutygodniowego „stażu kandydackiego” w naszej bazie w Roztoczańskim Parku Narodowym. Staż można odbyć w ramach jednego z sześciu „szwadronów” w okresie wakacji akademickiech w naszej bazie na terenie RPN. W czasie szwadronu kandydat przechodzi pod nadzorem i komendą komendanta szwadronu intensywne szkolenie, poznaje teren parku oraz obowiązki strażnika (i kandydata). Kandydat, który udowodni, że posiada wystarczające kwalifikacje, zostaje pod koniec szwadronu dopuszczony do „chrztu jeździeckiego”. Przejście chrztu jest przesłanką i niezbędnym warunkiem dla uchwały zarządu RKSOP o przyjęciu do Straży.

Dolącz do nas!!!

W celu uzyskania dalszych oraz bardziej szczegółowych informacji; jak wstąpić w szeregi naszej organizacji, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny z Komendantem RKSOP, bądź z którymkolwiek członkiem zarządu. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.