Dokumenty

Statut RKSOP

Protokół WALNE 2019

Rok obrotowy Sprawozdania Data zamieszczenia
2017
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie merytoryczne
2016
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie merytoryczne
2015
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2014
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2013
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
2012
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
2011
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne