Dokumenty

Statut RKSOP

2016

Sprawozdanie-merytoryczne-2016
Rachunek zyskow i strat-2016
Dodatkowe informacje i objaśnienia 2016
Bilans 2016
Wprowadz do sprawozdania finansowego-2016

2015

Sprawozdanie-merytoryczne-2015
Rachunek zyskow i strat-2015
Dodatkowe informacje i objaśnienia 2015
Bilans 2015
Wprowadz do sprawozdania finansowego-2015

2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014
Bilans finansowy RKSOP za 2014
Rachunek zysków i strat za rok 2014

2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013 
Bilans finansowy RKSOP za 2013
Rachunek zysków i strat za rok 2013

2012

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok
Bilans finansowy RKSOP za 2012 rok
Rachunek zysków i strat za rok 2012

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ KRS 0000128910