Podsumowanie roku 2022

Do najważniejszych wydarzeń minionego oku należy przede wszystkim przeprowadzenie trzydziestej dziewiątej akcji letniej na Roztoczu. Braliśmy udział w wielu wydarzeniach, między innymi były to rekonstrukcje bitew pod Tomaszowem Lubelskim, Krojantami i Komarowem. Nasze stado zasiliły trzy nowe konie: klacze Kedvesh oraz Lawenda oraz dzierżawiony wałach Hektor. Po raz kolejny organizowaliśmy także zawody kawaleryjskie na Roztoczu za Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. Poniżej zdjęcia z wyżej wymienionych wydarzeń.

39 Akcja Letnia

Zawody kawaleryjskie

Rekonstrukcja bitwy pod Komarowem

Rekonstrukcja bitwy pod Krojantami

Rekonstrukcja bitew pod Tomaszowem Lubelskim

Święto Pułkowe

Święto Niepodległości 11 Listopada

Bieg za Niepodległą

Pielgrzymka na Jasną Górę